0902293579 - 0915220884

Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Ngày 12/6/2023, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 976/QĐ-BHXH quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ…

Tìm hiểu thêm →

Contact Me on Zalo