0902293579 - 0915220884

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm khi nào?

Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, quy định 04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm: – Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan; – Đăng ký…

Tìm hiểu thêm →

Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm. Một trong những quy định nổi bật là chính sách, quy định nội bộ về quản trị rủi ro. Theo đó, doanh nghiệp…

Tìm hiểu thêm →

Contact Me on Zalo