0902293579 - 0915220884

Điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng

Khi bạn muốn kinh doanh vật liệu xây dựng, bạn cần biết các điều kiện để bảo đảm cho việc kinh doanh của bạn là phù hợp. Yêu cầu về điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng từng được quy định tại Điều 34 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP như sau: “1. Đối với cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu…

Tìm hiểu thêm →

Contact Me on Zalo