0902293579 - 0915220884

CÁC DẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH

Ngày 26/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó đề cập đến các dạng hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình. Các dạng hành vi xâm phạm quyền liên quan…

Tìm hiểu thêm →

Contact Me on Zalo